Хайртай хүмүүсээ хүндэлж, санаарай

Захиалгат мөнгөн дурсгалын зурагтай медалийн зүүлт