Шоо дөрвөлжин цирконоор хоёр талт мөнгөн мөнгөн зүүлт хажуу талд байрлуулсан болно Popular Jewelry
Хүрээтэй Nefertiti Medallion зүүлт 14K
Нефертити очир алмаазан зүүлт (14K) - Popular Jewelry
Хийсэн Нэфертити зүүлт мөнгө - Popular Jewelry
Энх энгийн гүдгэр бүтэцтэй зүүлт (14K) урд - Popular Jewelry - Нью Йорк
Фараоны зүүлт мөнгөнөөс гарав Popular Jewelry
Анк зүүлт мөнгө (Энгийн, Өндөр өнгөлөг)
Кубын холбосон мөнгөн хошууны зүүлт Мөнгө - Popular Jewelry
Египетийн пирамидын очир алмаазан зүүлт (14K) (Жижиг хэмжээ) - Popular Jewelry Нью-Йорк
Өргөсөн мөнгөн зүүлт Мөнгө - Popular Jewelry