Гурвалсан өнгө
Хүүхдийн баптисм хүртэх Италийн медалийн зүүлт (14K) урд - Popular Jewelry - Нью Йорк