Tiger Нүдний гинжин хэлхээний хоёр ая (14K).
Бар-Нүдний гинжин хэлхээний холбоос (14K) Popular Jewelry Нью-Йорк