Гэгээн Барбара Алмаз Алмаз зүүлт (14K) зүүлт - Popular Jewelry - Нью Йорк
Гэгээн Барбара Медалиа зүүлт (14K) урд - Popular Jewelry - Нью Йорк
Гэгээн Гэгээн Барбара Барбара зүүлт (14K) урд - Popular Jewelry - Нью Йорк
Алмазан хэрчсэн Гэгээн Барбара Барбара Медалиа зүүлт (14K)
Хоёр Аяны Гэгээн Барбара CZ зүүлт (14K).
Морьтошийн Гэгээн Барбара зүүлт (10K) Popular Jewelry Нью-Йорк
Гэгээн Барбара биднийг хамгаалах медалийн зүүлт (14K) 14 карат шар алт, Popular Jewelry Нью-Йорк
Гэгээн Барбара CZ зууван зүүлт (14K) урд - Popular Jewelry - Нью Йорк
Гэгээн Барбара Медалиа зүүлт (14K) Popular Jewelry Нью-Йорк