Гэгээн Энтони зууван хэлбэртэй медалийн зүүлт (14K)
Гэгээн Энтони Зууван медалийн зүүлт (14K) Popular Jewelry Нью-Йорк