Зориулсан хоёр авиа товчлуур ба зүрх түгжигч зүүлт (14K) Popular Jewelry - Нью Йорк
Key Hearts CZ зүүлт (14K) Нью Йорк Popular Jewelry
Зүрхний түлхүүр CZ зүүлт (14K) Нью Йорк Popular Jewelry
Хуучин түлхүүр CZ зүүлт (10K).

Popular Jewelry

Хуучин түлхүүр CZ зүүлт (10K).

$ 204.99
Хөгжилтэй сармагчин CZ зүүлт (14K) Нью Йорк Popular Jewelry
Хайрын түлхүүр CZ зүүлт (14K).

Popular Jewelry

Хайрын түлхүүр CZ зүүлт (14K).

$ 150.99
Хайрын түлхүүр CZ зүүлт (14K).

Popular Jewelry

Хайрын түлхүүр CZ зүүлт (14K).

$ 156.99
Алмаз зүсэгдсэн гол зүрх CZ зүүлт (14K).
Сент Бенедикт түлхүүр зүүлт (14K)
Грек хэлний дугуй зүүлт (14K) Popular Jewelry Нью-Йорк
Жижиг хайрын түлхүүр зүүлт (14K) Popular Jewelry Нью-Йорк
Iced-Out Lily Flower Key CZ зүүлт (Мөнгөн) Нью Йорк Popular Jewelry